Mùa chim trời lúa nước Tháp Mười

Trong dân gian, lúa trời cũng thường được gọi là lúa ma. Bởi lẽ muốn gặt phải đi thật khuya, nếu sớm quá lúa chưa chín và hễ mặt trời mọc lên thì lúa rụng hết.

Lúa trời là một loại lúa thiên nhiên mọc trên cánh đồng mênh mông nước quanh năm. Cọng lúa bò dài ra, mọc trồi vượt lên trên mặt nước để trổ bông. Bông lúa trời có hạt thóc to hơn lúa thường và hạt rất thưa, mỗi ngày một bông chín đôi ba hạt.