Sâm Ngọc Linh sẽ được bảo tồn và phát triển

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đồng ý triển khai Đề án bảo tồn và phát triển cây Sâm Ngọc Linh của UBND tỉnh Quảng Nam nhằm bảo vệ nguồn gen quý, kết hợp bảo vệ và phát triển rừng, xóa đói, giảm nghèo.

Sâm Ngọc Linh mọc trong tự nhiên
Sâm Ngọc Linh mọc trong tự nhiên

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đồng ý với đề nghị của UBND tỉnh Quảng Nam về sự cần thiết của việc triển khai Đề án bảo tồn và phát triển cây Sâm Ngọc Linh (Sâm Việt Nam) đến năm 2030 nhằm bảo vệ nguồn gen quý, kết hợp bảo vệ và phát triển rừng, xóa đói, giảm nghèo ở các vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn của tỉnh Quảng Nam.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Quảng Nam lựa chọn danh mục, sắp xếp thứ tự ưu tiên các dự án thuộc Đề án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và tổng hợp vào kế hoạch đầu tư công trung hạn của tỉnh Quảng Nam, trong đó ưu tiên đầu tư vào các nội dung thiết yếu không có khả năng xã hội hóa, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định theo quy định.

Cùng với đó, các bộ Y tế, Nông nghiệp và PTNT, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường theo chức năng và nhiệm vụ được giao hỗ trợ, hướng dẫn tỉnh Quảng Nam trong quá trình hoàn thiện và triển khai thực hiện Đề án.

Theo T.Toàn/Congluan