Lời phát biểu “xúc động” của bố vợ với chàng rể

Xem bố vợ đã nói gì với chàng rể trong ngày xuất giá của con gái mình. “Xúc động” đến bật cười!