Bảo vệ dân phố ôm súng làm gì?

Hình ảnh một Bảo vệ dân phố ôm súng đi qua đi lại ngay trung tâm Thành phố, nơi đông dân cư sinh sống chắc hẳn vì nơi đây tình hình an ninh rất phức tạp?

   Binh chủng nào đây?

Đây là hình ảnh một Bảo vệ dân phố (chữ trên băng đỏ đeo trên tay), hay còn gọi là dân phòng, tay ôm súng như lực lượng bảo vệ chống khủng bố hoặc bảo vệ khu vực đặc biệt. “Ông” đi qua đi lại, hết sức căng thẳng và nghiêm túc. Hiện tượng lạ diễn ra tại phường Nguyễn Thái Bình Quận 1 TP.HCM, giữa trung tâm Thành phố.

Qua tìm hiểu, được biết quân trang và quân dụng như vậy chỉ có thể trang bị cho các lực lượng như bộ đội, công an, dân quân tự vệ , các đơn vị Quốc phòng…. Ngoài các đơn vị trên thì không được cấp, hay trang bị cho ai! Nếu đơn vị nào có nhu cầu trang bị thì phải xin cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép sử dụng, phù hợp với quy định của pháp luật.

Tại khoản 1 điều 12 NĐ số 38/2006/NĐCP của Chính phủ ngày 17/4/2006/ về Bảo vệ dân phố được quy định “Bảo vệ dân phố được trang bị và sử dụng vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ theo quy định của pháp luật”. Theo đó trang thiết bị thô sơ được hiểu là gậy nhựa,gỗ,dùi cui,tối đa được trang bị roi điện. Việc một Bảo vệ dân phố được trang bị Súng, Còng, mô tô có còi hụ, khuyên, áo giáp trống đạn, là sai quy định của pháp luật.

Hiện nay, Bảo vệ dân phố có nhiệm vụ hỗ trợ cho CA và các lực lượng khác khi xảy ra hỏa hoạn, tai nạn thì giữ nguyên hiện trường và chờ các lựu lượng có chức năng đến xử lý. Bảo vệ dân phố không có chức năng xử lý tại chỗ hay trấn áp tội phạm nên không cần trang bị vũ khí.

Thế nhưng, “Ông” Bảo vệ dân phố này trang bị súng ống để làm gì?

Theo NBCL