Những cái tên ‘bá đạo’ nhất Việt Nam

Người Việt ngày xưa có nhiều cái tên rất ‘hài hước’ như “Chó”, “Cóc”, “Tởn”, “Cò”, “Cú”, “Tịt”… Ngày nay, có nhiều cái tên ‘bá đạo’ và cũng rất… thời sự.

ST (Theo Đất Việt)