Wednesday, October 18, 2017
Khuyến nông - Khuyến ngư

Khuyến nông - Khuyến ngư

Chính sách hạn điền: Từ hợp lý đến bất lợi

Việc tạo ra một nền nông nghiệp hiện đại, bền vững đang chờ sự thay đổi trong chính sách hạn điền, song hành cùng chính sách phát triển hợp tác xã và những trang trại quy mô lớn, mở đường cho việc tái cơ cấu nông nghiệp...

Nghèo đa chiều, giàu một chiều

Những đòi hỏi khắc nghiệt từ cuộc sống luôn là bài toán khó. Nhưng với mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”, chúng ta không thể để tình trạng nghèo đa chiều, giàu một chiều, khoảng cách giàu - nghèo ngày càng nghiêm trọng hơn!

Đại học Văn Hiến: Một hội thảo TPP là chưa đủ…

Trong bối cảnh người người, nhà nhà nói, bàn, vui, lo về TPP thì một trường “nặng” hơn về khoa học xã hội như đại học Văn Hiến tổ chức hội thảo về TPP đã...

Gạo hữu cơ và ước mơ về một nền nông nghiệp bền vững

Gạo hữu cơ là loại gạo được canh tác hữu cơ, hoàn toàn không hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, chất bảo quản…, là sản phẩm được chứng nhận cao nhất về mức...
Advertisements